diensten

Bronbelasting terugvorderen

Bronbelasting terug vorderen is een complex, bureaucratisch proces is. Bovendien bieden lang niet alle banken en vermogensbeheerders deze dienstverlening aan. Het inschakelen van The Reclaim Company biedt dan uitkomst. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en benutten onze kennis en expertise bij het terugvorderen van de door u afgedragen bronbelasting. Wilt u weten hoeveel bronbelasting u kunt laten terugvorderen? Doe de Reclaim Quickscan.

Second Opinion

Uw custodian biedt de service taxreclaim aan waarmee u het teveel aan ingehouden bronbelasting terug kan krijgen. Idealiter gebeurt dit via relief at source waarbij bij de uitkering van het dividend de bronbelasting reeds verminderd is. Indien dit niet het geval is, zal uw custodian, conform afspraak, het terugvorderen van de bronbelasting voor u uitvoeren.
Wij bieden een second opinion op uw portefeuille om vast te stellen of uw custodian aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit doen wij door uw portefeuille door te controleren op juistheid en volledigheid. Mochten hier alsnog te verrekenen bedragen uit hoofde van bronbelastingen vastgesteld worden, dan pakken wij dit verrekeningsproces graag op.
Daarnaast dient de second opinion analyse als input op uw ‘in control statement’ aangaande uitbesteden van terugvorderingswerkzaamheden aan uw custodian.

Account Opening (o.a. t.b.v. relief at source)

Uw beleggingen worden veelal door een custodian beheerd in de breedste zin van het woord. In dit proces krijgt u uiteraard meerdere geld- en effectenrekeningen die geopend worden bij de custodian, welke op zijn beurt bij het openen van deze rekeningen ook bij (I)CSD’s of bij sub-custodians geld- en effectenrekeningen moeten openen.
Met onze expertise van het post-trade settlement en custody proces in combinatie met onze kennis inzake terugvorderbare bronbelasting kunnen we u adviseren bij een correcte account opening bij uw custodian alsmede bij (I)CSD en sub-custodian.
Indien u in meerdere landen belegd bent, zijn meerdere geld- en effectenrekeningen noodzakelijk waarbij met een correcte opzet (of rekening structuur) extra kosten voorkomen kunnen worden. Dit laatste is regelmatig aan de orde vanwege de complexe fiscaliteiten structuren.

Qualified Intermediary U.S. & FATCA.

Door de I.R.S. wordt het tegenwoordig bijna afgedwongen om als tussenpersoon de status van Qualified Intermediary (Q.I.) te verkrijgen. Deze status verkrijgen is relatief eenvoudig aangezien het “slechts” een overeenkomst met de I.R.S. is De gevolgen van de Q.I. status kunnen echter grote impact hebben op een organisatie, daarnaast is de FATCA regelgeving hier ook nog bij gekomen vanaf 2010. Waar eerder nog enige coulance bestond bij de I.R.S. met betrekking tot mogelijke onduidelijkheden , is dit aangescherpt naar strenger toezicht. De implementatie om de status van Q.I. te verkrijgen en te behouden kan een behoorlijke impact hebben op een organisatie en is al kostbaar genoeg voor de meeste partijen. De uitdaging is om de bij de Q.I. overeenkomst behorende afspraken met betrekking tot identificatie, inhouding en rapportage correct te implementeren en zo nodig bij te sturen. Als Q.I. wil je het risico voorkomen dat geen extra kosten als gevolg van boetes of extra audits gemaakt worden, onder andere omdat het proces van client-identificatie tot aan rapportage aan de I.R.S. niet correct (meer) is ingericht. Extra kosten of kostbare tijd van medewerkers kunnen voorkomen worden door het proces correct in te richten en tijdig bij te sturen waar nodig.

Memorandum for Secretary Mnuchin

In het “ Memorandum for Secretary Mnuchin” (14-10-2020); van de Department of Treasury (US) staat onder andere met betrekking tot de international Tax compliance:
TIGTA reported that IRS processes did not identify 1,919 withholding agents with reporting discrepancies totaling more than $182.7 million. Our review also identified 366 withholding agents that claimed $506 million more in credits for tax withheld than was reported on the Forms 1042-S.

Contact

Adres

Korenmolenlaan 1A
3447 GG Woerden
The Netherlands

Neem contact op

+31 (0)348 418 557