diensten

Bronbelasting terugvorderen

Bronbelasting terug vorderen is een complex, bureaucratisch proces is. Bovendien bieden lang niet alle banken en vermogensbeheerders deze dienstverlening aan. Het inschakelen van The Reclaim Company biedt dan uitkomst. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en benutten onze kennis en expertise bij het terugvorderen van de door u afgedragen bronbelasting. Wilt u weten hoeveel bronbelasting u kunt laten terugvorderen? Doe de Reclaim Quickscan.

Second Opinion

Uw custodian biedt de service taxreclaim aan waarmee u het teveel aan ingehouden bronbelasting terug kan krijgen. Idealiter gebeurt dit via relief at source waarbij bij de uitkering van het dividend de bronbelasting reeds verminderd is. Indien dit niet het geval is, zal uw custodian, conform afspraak, het terugvorderen van de bronbelasting voor u uitvoeren.
Wij bieden een second opinion op uw portefeuille om vast te stellen of uw custodian aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit doen wij door uw portefeuille door te controleren op juistheid en volledigheid. Mochten hier alsnog te verrekenen bedragen uit hoofde van bronbelastingen vastgesteld worden, dan pakken wij dit verrekeningsproces graag op.
Daarnaast dient de second opinion analyse als input op uw ‘in control statement’ aangaande uitbesteden van terugvorderingswerkzaamheden aan uw custodian.

Account Opening (o.a. t.b.v. relief at source)

Uw beleggingen worden veelal door een custodian beheerd in de breedste zin van het woord. In dit proces krijgt u uiteraard meerdere geld- en effectenrekeningen die geopend worden bij de custodian, welke op zijn beurt bij het openen van deze rekeningen ook bij (I)CSD’s of bij sub-custodians geld- en effectenrekeningen moeten openen.
Met onze expertise van het post-trade settlement en custody proces in combinatie met onze kennis inzake terugvorderbare bronbelasting kunnen we u adviseren bij een correcte account opening bij uw custodian alsmede bij (I)CSD en sub-custodian.
Indien u in meerdere landen belegd bent, zijn meerdere geld- en effectenrekeningen noodzakelijk waarbij met een correcte opzet (of rekening structuur) extra kosten voorkomen kunnen worden. Dit laatste is regelmatig aan de orde vanwege de complexe fiscaliteiten structuren.

Contact

Adres

Korenmolenlaan 1A
3447 GG Woerden
The Netherlands

Neem contact op

+31 (0)348 418 557