The Reclaim Company onderzoekt de mogelijkheden voor de terugvordering van bronbelastingen en ondersteunt en begeleidt het volledige terugvorderingsproces. Daarbij ontzorgen we onze klanten zoveel mogelijk: van het invullen van de formulieren tot aan de uitkering van de bedragen door de buitenlandse belastingdienst. Belangrijk uitgangspunt in onze werkwijze, is dat wij geen belanghebbende partij zijn met betrekking tot de ontvangsten van de terugvorderde bedragen. Deze worden door de belastingdienst in kwestie gestort op de rekening van de klant of op de rekening van de tussenpersoon of bank. Omdat The Reclaim Company geen bank is, zijn wij niet gemachtigd voor de ontvangst van teruggevorderde bronbelasting.

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van (klant)gegevens. Onze database is daarom niet beschikbaar voor derden. Uw persoonlijke gegevens worden ook niet met derden gedeeld. Wenst u geen gebruik (meer) te maken van onze dienstverlening, dan verwijderen wij uw klantgegevens uit onze database.

USP’s

  • Hoog Kennisniveau
  • Grootste aantal succesvolle vorderingen
  • Minder risico, door snelle werkwijze
  • Gunstige prijsstelling
  • Eerlijke en transparante werkwijze
  • Nederlandstalige medewerkers
  • Wereldwijde ervaring
bullits