Particulieren

Als particuliere belegger is het lastig om bronbelasting terug te vorderen, omdat het een complex, bureaucratisch proces is. Bovendien bieden lang niet alle banken en vermogensbeheerders deze dienstverlening aan. Het inschakelen van The Reclaim Company biedt dan uitkomst. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en benutten onze kennis en expertise bij het terugvorderen van de door u afgedragen bronbelasting. Wilt u weten hoeveel bronbelasting u kunt laten terugvorderen? Doe de Reclaim Quickscan.


Door de Reclaim Quickscan uit te voeren, krijgt u direct een goede indicatie van de hoeveelheid bronbelasting die u kunt laten terugvorderen. De Reclaim Quickscan is een rekenhulp die, op basis van de (anonieme) invoer van de hoeveelheid dividend die u heeft ontvangen, inzichtelijk maakt op welk bedrag u recht heeft. Blijkt uit de resultaten van de Reclaim Quickscan dat er mogelijkheden zijn om bronbelasting terug te vorderen, dan kunt u uw contactgegevens achterlaten via onze aanmeldingspagina. Vervolgens nemen wij contact met u op, om de mogelijkheden geheel vrijblijvend te bespreken.


Prijzen voor particuliere klanten
Voor Nederlands ingezetenen rekenen wij voor het terugvorderen van bronbelasting in bovenstaande landen €75,00 per terug te vorderen regel belasting. Dit houdt in dat als u een aandeel aanhoudt waarover u vier keer per jaar dividend ontvangt, er in dat jaar vier regels belasting zijn terug te vorderen. Voor niet-Nederlands ingezetenen bedragen de kosten per terug te vorderen regel belasting € 125,00. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Uiteraard ondersteunen wij ook terugvorderingen van bronbelasting in andere landen. Daarvoor gelden specifieke tarieven, welke op aanvraag beschikbaar zijn. Naast de kosten voor onze dienstverlening, is het mogelijk dat uw bank kosten in rekening brengt omdat er additionele documentatie wordt vereist (in de vorm van dividendnota’s). Deze kosten verschillen per land en per bank. Ons advies is dan ook om bij uw bank te informeren welke aanvullende kosten zij eventueel in rekening brengen uit hoofde van ondersteuning bij het proces van terugvordering van bronbelasting. Tarieven voor professionele partijen, zoals tussenpersonen en financiële instellingen, zijn tailor-made en op te vragen bij The Reclaim Company.

Particulieren

Als particuliere belegger heeft u recht op terugvordering van het teveel aan ingehouden dividendbelasting (bronbelasting). Zo verhoogt u uw rendement. Benieuwd welk bedrag u kunt terugvorderen? Doe de Reclaim Quickscan

USP’s

  • Hoog Kennisniveau
  • Grootste aantal succesvolle vorderingen
  • Minder risico, door snelle werkwijze
  • Gunstige prijsstelling
  • Eerlijke en transparante werkwijze
  • Nederlandstalige medewerkers
  • Wereldwijde ervaring

Aanmelden

Als u gebruik wil maken van de Tax Reclaim service van Mylette dan kunt u zich, door het invullen van de hiernaast genoemde gegevens, aanmelden. Eén van onze medewerkers zal vervolgens contact met u opnemen.

Naam

Voornaam

Bedrijfsnaam / Organisatie

Telefoonnummer

Mobiel

Actueel

Consumentenbond

Veel mensen weten niet dat ze de niet-verrekenbare buitenlandse bronbelasting vaak kunnen terugvragen bij de belastingdienst van het land waar het dividend uitkerende bedrijf gevestigd is. Soms regelt uw bank dat. Zo niet, dan kan het bij bronbelasting vanaf circa €150 per land lonen de klus uit te beste-den aan een daarin gespecialiseerd bedrijf. Op tax-desk.nl/rekenhulp van het bedrijf Mylette is te berekenen hoeveel een teruggaafverzoek na aftrek van de vergoeding (voor Mylette) oplevert. Informeer vooraf wel wat uw eigen bank of broker zelf nog in rekening brengt bij zo’n tax reclaim. Dat bedrag kan erg hoog zijn en is niet meegenomen in de rekenhulp. De termijn voor het terughalen van bronheffing in het buitenland varieert per land (van twee tot vijf jaar).


Bron: GELDGIDS Consumentenbond februari/maart 2017

Terugvorderen buitenlandse dividendbelasting

Het terugvorderen van buitenlandse dividendbelasting is voor beleggen doorgaans een complete aangelegenheid. De VEB zal daarom bij voldoende belangstelling in samenwerking met Mylette Tax Reclaim Service een informatieve bijeenkomst organiseren over het terugvorderen van buitenlandse dividendbelasting.


Relevante punten
Voor wie graag wil achterhalen of het voor hem of haar rendabel is om gebruik te maken van de diensten van een taxreclaimbureau zoals Mylette, volgen hieronder een aantal relevante punten voor landen waar regelmatig wordt teruggevorderd. Hierbij is geen rekening gehouden met het kortingsarrangement.
België: 25% dividendbelasting
– terugvordertermijn van drie jaar;
– formulier is rechtstreeks te versturen aan de Belgische belastingdienst;
– percentage terugvorderbaar: 10 procent van het brutodividendbedrag.
Frankrijk: 25% dividendbelasting
– terugvordertermijn van drie jaar;
– voor het indienen van het formulier is de inzet van een Nederlandse custodian verplicht;
– percentage terugvorderbaar: 10 procent van het brutodividendbedrag.
Zwitserland: 35% dividendbelasting:
– terugvordertermijn van twee jaar;
– voor het indienen van het formulier is de inzet van een Nederlandse custodian verplicht;
– percentage terugvorderbaar: 20 procent van het brutodividendbedrag;

Bent u geïnteresseerd in een bijeenkomst die de VEB organiseert in samenwerking met Mylette, laat ons die dan weten via een e-mail aan beleggersservice@veb.net.

Dividend belasting Reclaim (ca.) Kosten Minimaal brutodividend
België 25% 10% € 90,- € 900,-
Duitsland 26,375% 11,375% € 90,- € 791,-
Finland 28% 13% € 190,- € 1461,54
Frankrijk 25% 10% € 170,- € 1700,-
Spanje 19% 4% € 290,- € 7250,-
Zwitserland 35% 20% € 190,- € 950,-

Bovenstaande informatie is indicatief, VEB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens.

Contact

P. van der Veer
Korenmolenlaan 1a
3447 GG Woerden
06-21829851